دوستانه

اشعار عمر کشون

من بی خیال حرمت مادر نمیشوم

هرگز جدا ز دامن حیدر نمیشوم

با من مگو که شیعه و سنی برادرند

من با زنا زاده برادر نمیشوم   

..........................................................................................................................................

 بازم میگم همیشه اعتقاد من همینه 

 

تمام آیه قرآن همین است  

به قرآن حرف یزدان اینچنین است

به کوری دو چشم اهل سنت 

فقط حیدر امیر المومنین است 

...........................................................................................................................................

فرمود رضا بغض عمرراه کمال است  

زیرا که عمردشمن حی متعال است

تا مهربرائت نخورد برگ عبوری 

رفتن به بهشتی که خداگفته محال است      

 ........................................................................................................................................ 

هر کس که بگوید که تبری ضرر است  

او را نه ز دین و نه ز ایمان خبر است

فرزند علی اگر تبری نکند  

 ازنسل علی نیست زنسل عمر است

...............................................................................................................

خواهی که غبار جرم تو فوت شود

یا سنگ معاصی تو یاقوت شود

دائم به ابابکر و عمر لعنت کن

ت
ا محسن فاطمه دعا گویت شود.

............................................................................................

لعنت به آنکه پایه گذار سقیفه شد

لعنت به هر کسی که به ناحق خلیفه شد

لعنت به آنکه بر تن اسلام خرقه کرد

این قوم متحد شده را فرقه فرقه کرد

تکفیر دشمنان علی رکن کیش ماست

هر کس محب فاطمه شد قوم و خویش ماست

قران و اهل بیت نبی اصل سنت است

هر کس جدا ز این دو شود اهل بدعت است

ما هم کلام منکر حیدر نمی شویم

با قنفذ و مغیره برادر نمی شویم

ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم

ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم

ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد

روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد

از ما بترس طایفه ای پر اراده ایم

ما مثل کوه پشت علی(امیرالمومنین) ایستاده ایم

شمشیر خشم شیعه پدیدار می شود

وقتی که حرف کوچه ودیوار می
شود....

..........................................................................................

درهمه جا هرزمان لعن عمر گفته ام

با نفس گلفشان لعن عمر  گفته ام

خاک نشینم ولی از     مدد آسمان

باهمه ی عرشیان لعن عمر گفته ام


لعنت به عمر به هر زبان باید گفت

لعنش به عیان و به نهان بایدگفت

عید  علی و  فاطمه     را در امروز

تبریک به صاحب الزمان باید گفت


کار عمر     امروز    ابولولو      ساخت

زین کار  سرفخر       به گردون افراخت

گر سال کنی به نام      فیروز  رواست

زیرا که حقوق دوستی خوش پرداخت


عشق زهرا زسینه ی من کم شدنی نیست

مهرش به زر و مال فراهم شدنی نیست

خود را بکشی در  ره  اثبات  ولایت

خصم علی و  فاطمه آدم شدنی نیست

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 0:0  توسط علی   |